Som student kan du vända dig till Stockholms universitets studentkår. Mer information hittar du via www.sus.su.se. Du kan också vända dig till jämlikhetssamordnaren Christian Edling (telefon: 08-16 25 59, e-post: jamlikhet@su.se), Studentavdelningen.

Som anställd kan du vända dig till institutionens prefekt Birgitta Tullberg, alternativt till Lina Bäckstrand vid Personalavdelningen (e-post: lina.backstrand@su.se).

Du kan även vända dig till någon av oss i jämställdhetsgruppen på institutionen, så kan vi hjälpa dig att gå vidare med ditt ärende. Samtliga personer har naturligtvis tystnadsplikt.