2017-09-20

Stockholms universitet klarar granskning av sin miljöcertifiering

Nu har beskedet kommit att Stockholms universitet har klarat omcertifieringen enligt den nya miljöledningsstandarden ISO 14001. Stort tack till dig och alla andra som bidrar i arbetet att göra universitetet till en arbetsplats där miljöhänsyn tas!

2017-03-28

Nya fraktioner för återvinning

Nu har du möjlighet att lämna glödlampor, lågenergilampor, batterier och pantburkar/flaskor i källsorteringsmöblerna utanför köket på våning 4, hus D. Övrigt återvinningsbart avfall ska du själv gå med till återvinningsstationen i Arrheniuslaboratoriet, plan 2 (utanför SU-butiken).


2017-03-07

Ny miljöhandlingsplan

Årets miljöhandlingsplan fokuserar på de brister som upptäcktes vid miljörevisionen. Vi har två övergripande mål: att minska risken för utsläpp till avloppen på lab, samt att öka medvetenheten om miljöarbetet som pågår på institutionen.

Varje år får vi en rapport från resebyrån om hur mycket koldioxid vi släppt ut i samband med tjänsteresor. Flyg är en stor miljöbov i detta hänseende, och särskilt viktigt är det att undvika korta flygresor, som lätt kan ersättas med tåg. En uppföljning av förra årets resor på institutionen visade glädjande att vi inte hade en enda kort flygresa! Underlaget bygger som sagt på de resor som beställts genom den upphandlade resebyrån, vilket är den obligatoriska sättet att beställa resor.

Om ni tar taxi till flygplatsen, välj en miljöbil i första hand!


2017-01-17

Intern miljörevision

I december genomgick Zoologiska institutionen en intern miljörevision, där en representant från Stockholms universitet granskade vårt miljöarbete för att undersöka hur universitetets miljöledningssystem är tillämpat på institutionsnivå. Generellt har vi ett väl fungerande miljöarbete, men självklart finns det utrymme för förbättring. Vi fick nedslag på ett par punkter, bland annat att miljörutinerna och vikten av miljöarbete ska kommuniceras ut bättre till Zootis anställda, och att vi behöver göra riskbedömningar inför alla nya projekt på lab. Miljögruppen har lagt fram förslag på hur dessa synpunkter ska mötas, och planerar att åtgärda bristerna under 2017.