Stockholms universitests styrdokument

Här finner du Stockholms universitets centrala miljöpolicy och den centrala resepolicyn. Stockholms universitets har en central tvååriga miljöplan som du finner här. Dessa dokument ligger till grund för institutionens lokala miljöarbete.


Miljöhandlingsplan

Zoologiska institutionens lokala miljöhandlingsplan med konkreta, tidsbegränsade mål för 2017 finner du här.


Rutiner

För efterlevnad av de övergripande och detaljerade miljömålen, samt efterlevnad av de centrala styrdokumenten har vi utarbetat rutiner för upphandling, resor, källsortering, labarbete etc. Som anställd förväntas du känns till och efterleva dessa rutiner. Under fliken "Praktiska tips" finner du dessa rutiner.