Rutiner för miljöarbete, Zoologiska institutionen


Zoologiska institutionen har utarbetat rutiner som ska hjälpa oss i miljöarbetet. Mer miljöinformation hittar du på http://www.su.se/miljo/ Har du några frågor kring miljöarbetet kan du vända dig till institutionens miljörepresentant Anna Favati (rum D523).


Resor

Resor i tjänsten utgör en stor del av vår miljöpåverkan, men är även ett område där Du genom aktiva val kan göra en stor insats. För resor under 500 km ska vi i möjligaste mån välja tåg framför flyg. Eftersom tågstationer ligger mer centralt belägna i städerna jämfört med flygplatser behöver tidsförlusten jämfört med flyg inte nödvändigtvis vara stor. En viktig detalj är att du ska boka alla dina tjänsteresor via den upphandlade resebyrån BCD Travel. Det är genom resebyrån vi får statistik över hur mycket vi reser, ett viktigt redskap i vårt miljöförbättrande arbete. Stockholms universitet har valt att klimatkompensera flygresor, vilket sker automatiskt om du beställer din resa via BCD Travel. SJ-biljetter kan man dock köpa på egen hand.

Här hittar du Stockholm universitets resepolicy. På miljöwebben finns mer information om miljövänligt resande.

Resfria möten

Med dagens teknik har vi goda möjligheter till resfria möten, videokonferenser etc, som ett miljövänligt alternativ till att resa. Som anställd har du fri tillgång att hålla webmöten med hjälp av verktyget Adobe Connect, som du finner på Medarbetarwebben (http://connect.sunet.se/).

Hyrbil

De flesta ställen som hyr ut bilar erbjuder även miljöbilar, däribland Statoil-stationen i Frescati. Välj miljöbil, och minska därigenom miljöbelastningen av tjänsteresor.

Taxi

Många taxibolag har en stor andel miljöbilar. I Stockholmsområdet erbjuder t.ex. Taxikurir och Taxi 020 miljöbilar. Fråga efter en miljötaxi när du ringer och beställer.


Återvinning

Vi på Zoologiska institutionen har goda möjligheter till återvinning. Vid kopiatorer och skrivare finns behållare för kontorspapper och i lunchrummet på plan 4 finns behållare för färgat och ofärgat glas, plast-, metall- och pappförpackningar. Alla förpackningar som återvinns ska vara rena och torra för att undvika lukt. Utanför lunchrummet finns behållare för glödlampor, lågenergilampor, batterier och pantflaskor/burkar.

Övrigt avfall lämnar du själv vid miljöstationen i Arrheniuslaboratorierna, hus A-C, plan 2 (utanför SU-butiken). Du ansvarar själv för att det avfall du genererar i arbetet återvinns. Är du osäker på vad som kan återvinnas och i vilken fraktion, kolla på miljöwebbens sidor för avfallshantering.


Inköp/Upphandling

När du köper in material, utrustning och tjänster till din verksamhet, ska du undersöka möjligheterna att välja ett miljövänligt och ekologiskt alternativ. I Sverige finns flera miljömärkningar för varor och tjänster. De vanligaste är:

  • Svanen - En nordiskt miljömärkning som drivs av SIS Miljömärkningar AB på uppdrag av regeringen
  • Bra miljöval - Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke
  • Rättvisemärkt - En märkning som garanterar förbättrade arbets- och levnadsvillkor för anställda och odlare i utvecklingsländer
  • EU-blomman - Det gemensamma europeiska miljömärket
  • KRAV - Märkning som står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.
  • TCO Certified - certifiering för IT-produkter

Har du frågor angående miljövänlig upphandling - vänd dig till Minna Miettinen.


Arbete i lab

Innan arbetet i lab påbörjas ska du skriva på att du tagit del av rutinerna för laborativt arbete hos Minna Miettinen. Inför varje nytt projekt ska du ha gjort en riskbedömning i KLARA. Fråga Minna om detta!

Varje lab ansvarar för att avfrostning av labfrysar sker vid behov för att minska energianvändningen. Rensa ur material som inte behöver sparas ur kylar och frysar när du är klar med ditt försök.

Kemikalier får inte förvaras i dragskåpen! Om t.ex en slaskdunk behöver stå i dragskåpet, ska avloppet vara stängt eller så ska dunken stå i ett tråg. Detta för att minska risken att fel kemikalier hamnar i avloppet.

Döda försöksdjur får inte slängas i vanliga soporna utan ska gå till förbränning. Se länken för mer information.