Vid miljöstation utanför SU-butiken kan du bl.a. återvinna papper, trä, plast, wellpapp, metall och elskrot.

Miljöfarligt avfall: Lämnas i dragskåp på D 436. Märk flaskan/ förpackningen med ditt namn och ange vilken typ av avfall avses.

Biologiskt avfall: Kontakta Minna för mera information.

Radioaktivt avfall: Lämnas i rum A 205, utanför SU-butiken (öppet torsdagar 10.30-11.00).