Ansvarig för dykning vid Zoologiska institutionen är prefekten som i förväg ska informeras om planerat dykarbete. Se även SUs föreskrifter om dykning.