Ambulans, brandkår, polis tel: 112
SUs larmnummer tel: 08-16 42 00 (begär väktare)
SUs Säkerhetsenhet tel: 08-16 22 16
SUs företagshälsovård, Avonova Hälsa tel: 08-120 124 40
Giftinformationcentralen tel: 08-33 12 31
Arbetsmiljöverket www.av.se
Jordbruksverket www.jordbruksverket.se
Kemikalieinspektionen www.kemi.se
Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se
Myndighet för sammhällsskydd och beredskap www.msb.se
Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se
Strålsäkerhetsmyndigheten www.stralsakerhetsmyndigheten.se