Användande av radioaktiva isotoper är reglerat i lagen. För allt arbete med radioaktiva substanser vid Zoologiska institutionen gäller ovillkorligen att du kontaktar Dick Nässel innan du påbörjar arbetet.