På Tovetorp gäller specifika föreskrifter. Kontakta alltid Sven Jakobsson och Thomas Giegold inför arbete på Tovetorp. Observera att vid arbete på andra fältstationer, t ex Tjärnö och Askö, som inte tillhör Zoologiska institutionen, gäller lokala säkerhetsföreskrifter.