Att tänka på innan utrymningsövningen

Senast inom 5 minuter från det att första varningssignalen från brandlarmet/utrymningslarmet ljuder ska all personal och studenter ha hunnit påbörja utrymning av lokalerna. Man ska antingen hunnit ut i nästa säkra brandcell (trapphusen) på sin väg till det fria eller i det ideala förhållandet redan befinna sig ute på återsamlingsplatsen.

Tidsfaktorn för hur snabbt man lyckats ta sig ut till säkerheten i det fria är betydelsefull, om alla verkligen ska lyckas undkomma de dödligt farliga brandgaserna innan kritiska förhållanden uppstår. Elden har ett starkt accelererat förlopp redan efter ett fåtal minuter.

Att träna att bevara sitt lugn och hjälpa utrymningsledaren att avsöka lokaler och bistå kollegor som kanske hamnat i chock eller blivit ståendes passiva/ rådvilla är ytterligare en viktig del i övningen.

Målet med denna första övning är mycket enkel:

 • Ni ska få höra hur brandlarmet/utrymningslarmet låter.
 • Ni ska lära er följa de hänvisningar (gröna skyltar) som pekar mot säkra vägar ut till det fria.
 • Ni ska lära er att använda de nödvred/handtag som finns på utrymningsdörrar.
 • Ni ska lära er hitta till återsamlingsplatsen.
 • Ni ska lära er att följa utrymningsledarens instruktioner under utrymningen.
 • Ni ska lära er att er utrymningsledare är den rätta samordnaren på återsamlingsplatsen.

Alla ska också fylla i det frågeformulär som ni får för att redovisa era upplevelser av hur utrymningen fungerat samt för att uppmärksamma er brandskyddsorganisation om de eventuella brister i brand-och utrymningssäkerheten som ni upptäckt under övningens förlopp.

Förbered dig!

Alla förväntas ha skaffat sig kunskap om hur brand- och utrymningssäkerheten fungerar där man arbetar innan själva övningen.

 • Promenera runt i dina arbetslokaler och notera var brandsläckare sitter samt hur de fungerar.
 • Kontrollera var brandfiltar finns om du behöver rädda en arbetskamrat som fått eld i kläderna.
 • Kontrollera var dina tillgängliga utrymningsvägar finns (titta efter de belysta eller efterlysande gröna skyltarna)
 • Leta upp utrymningsplanen och läs noga informationen så du vet var den säkra återsamlingsplatsen finns.
 • Leta upp de brandlarmsknappar som eventuellt finns i lokalerna. Om brandlarmet inte fungerar och du ser att det brinner ska du aktivera larmet manuellt (görs inte under övningen)
 • Informera dig om vem som är din utrymningsledare och hur han/hon är klädd vid utrymning
 • Lär dig att alltid följa utrymningsledarens instruktioner(utrymningsledaren är den som har kunskapen och samordningsansvaret tillsammans med verksamhetschefen)
 • Lär att du alltid ska stå kvar på återsamlingsplatsen tills polis, räddningsledare eller utrymningsledare bekräftar att det är säkert att gå in igen.