Riskinventeringen av brand- och utrymmningsrisker är under utredning. Se Inventering av risker vid brand.