Björn Birgersson

Studierektor, Institutionen för biologisk grundutbildning

Kontakt

Björn Birgersson arbetar ej vid Zoologiska institutionen. Mer information finns i universitetets personalkatalog, Sukat.