Hem Programbeskrivning Studieområde Publikationer

Publikation: Ambio Special Issue 2015

Forskare Kalendarium
 

EKOKLIM är ett ämnesöverskridande forskningsprogram vid Stockholms universitet som undersöker hur förändringar i vårt klimat påverkar artdiversitet och ekosystemtjänster, samt hur dessa ska skötas och förvaltas.

Programments främsta syfte är:

(1) att förstå och förutsäga hur klimatförändring påverkar artdiversitet och generering av relevanta ekosystemstjänster

(ii) att utveckla nya verktyg som gör det möjligt att koppla samman landskapsprocesser, artdiversitet, ekosystemtjänster och förvaltning

(iii) att identifiera institutionella, organisationella och beslutsfattande utmaningar för att hantera förändringar i produktionen av ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat.

Forskningprogrammet är strukturerat i fyra forskningsområden som binds samman på olika rumsliga skalor. Bilden visar hur ämnena ekologi och sociologi länkas samman genom processer på olika rumsliga skalor. Tre institutioner och två forskningscentra är involverade i EKOKLIMs forskning. Tillsammans omfattar de den bredd av forskningsdiscipliner som är nödvändiga för programmets genomförande.

Läs mer om oss som deltar i EKOKLIM:

Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Institutionen för naturgeografi och  kvartärgeologi
Zoologiska institutionen
Stockholm Resilience Center
Bert Bolin Center for Climate Research

 
Ekoklims specialnummer i AMBIO
Läs mer om specialnumret och ladda ner artiklar här
Intervju med Ekoklims Sara Borgström om Ekoklim och AMBIO-numret här
Länk till AMBIO

 

 

 
Ekoklim
Ett ämnesöverskridande forskningsprogram
där vi undersöker hur klimatförändring påverkar
naturresurser, ekosystemtjänster och biodiversitet.
 
Aktuellt

För tidigare händelser, se Kalendarium

 
 
Webmaster/Kontakt: Bodil Elmhagen & Regina Lindborg