Hem Programbeskrivning Studieområde Publikationer Publikation: Ambio Special Issue 2015 Forskare Kalendarium
 

Ekoklim fokuserar på fyra forskningsområden:

Adaptiv förvaltning

Klimatförändringar påverkar inte bara ekologi, mångfald och ekosystemtjänster, utan skapar även stora utmaningar för politiska beslutsfattare och planerare. Detta beror till stor del på de osäkerheter som finns i klimatmodeller och klimatförändringarnas effekter på lång sikt. Hur detta påverkar ekonomisk planering och resursplanering är några av de svåraste frågorna som framkommit inom det sociala forskningsfältet.

Adaptiv förvaltning bygger på att analysera institutionell och organisatorisk förvaltning under föränderliga ekologiska och sociala förhållanden. Detta forskningsområde syftar till att öka förståelsen av transformativa förändringar, som inkluderar både sociala och ekologiska faktorer, med speciellt fokus på interaktioner mellan nyckelpersoner i sociala nätverk, organisationer och institutioner på olika nivåer i samhället.

Syften:

(i) Att utvärdera och analysera institutionella och organisatoriska system på olika samhällsnivåer och hur detta påverkar generering av ekosystemtjänster.  
Ansvarig: Dr Emily Boyd och Dr Örjan Bodin

(ii) Att identifiera, analysera och utvärdera förvaltning på olika nivåer och hur man kan undvika kritiska ekologiska trösklar på stor skala.
Ansvarig: Dr Emily Boyd och Dr Örjan Bodin

Läs mer om det här forskningsområdet på Stockholm Resilience Centre här.

 

Adaptiv förvaltning
Kontakt: Dr Emily Boyd och Dr Örjan Bodin
Stockholm Resilience Centre