1. You are here:
 2. Zootis
 3. About us
 4. Events

Events

 • Wolf Blanckenhorn seminar

  2016-09-08, 13:30

  Prof. Wolf Blanckenhorn, University of Zürich, talks on .... Wolf is the faculty opponent at Sandra Stålhandske's dissertation. Welcome!! Olof Leimar

 • Sandra Stålhandske defends her PhD thesis

  2016-09-09, 10:00

  Understanding and predicting phenology: climate effects on butterfly life-cycle regulation. Sandra Stålhandske defends her thesis in Ethology. Opponent is Prof. Wolf Blanckenhorn, The University of Zurich. Welcome! Olof Leimar

 • Preliminary: Lovisa Wennerström defends her PhD thesis

  2016-09-16, 13:00

  Lovisa Wennerström´s defense of her PhD thesis in Population Genetics.

 • Bath at Tovetorp

  2016-11-16, 10:00

  Hi, The ”Bloodbath” 2016 begins 10.00 on Wednesday November 16 and ends in the afternoon on Friday November 18. All active Ph.D. students and researchers at the Zoology Department are invited to participate and present a talk (each slot is 20 min. - ideally 15 min. talk and 5 min. discussion). For more information contact Birgitta Tullberg or Sven Jakobsson Last day for application is Wednesday November 2. Welcome! Birgitta & Sven Hej, "Blodbadet” 2016 börjar kl. 10:00 onsdagen den 16 november och slutar fredag 18 november på eftermiddagen. Samtliga forskarstuderande och disputerade på zoologiska institutionen inbjuds att presentera ett föredrag (varje "föredragssession" upptar 20 min i programmet - idealt 15 min. föredrag och 5 min. diskussion). Som vanligt presenteras föredragen på engelska. För mer information kontakta Birgitta Tullberg eller Sven Jakobsson. Sista anmälningsdag för deltagande är onsdag 2 november. Varmt välkomna! Birgitta & Sven