Erika Godoy presenterar sitt examensarbete. Prel. titel: "Relationship between reproduction, survival and inbreeding in an arctic fox population"

Välkomna!
/Karin Norén & Anders Angerbjörn