1. You are here:
  2. Zootis
  3. Education

Education

Hur blir man zoolog?

Du börjar med att läsa grundkurs i biologi, antingen inom ramen för en linje, eller som enstaka kurs. Därefter kan du välja mellan en rad olika påbyggnadskurser med zoologisk anknytning, för att sedan avsluta med ett examensarbete inom det ämne du tycker är mest intressant.

Kandidatutbildning

All grundutbildning i biologi organiseras och administreras av institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), men bedrivs av lärare och forskare från de olika biologiska institutionerna.

Forskarutbildning

Slutligen har vi information om doktorandkurser för forskarstuderande inom hela biologiområdet.