1. You are here:
  2. Zootis
  3. Education

Education

Hur blir man zoolog?

Du börjar med att läsa grundkurs i biologi, antingen inom ramen för en linje, eller som enstaka kurs. Därefter kan du välja mellan en rad olika påbyggnadskurser med zoologisk anknytning, för att sedan avsluta med ett examensarbete inom det ämne du tycker är mest intressant.

Kandidatutbildning

All grundutbildning i biologi organiseras och administreras av institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), men bedrivs av lärare och forskare från de olika biologiska institutionerna. Mer information om dessa kurser hittar du på BIG:s hemsida.

Masterutbildning

När det sedan blir dags för examensarbete kan du läsa mer om vad du bör tänka på och även få hjälp att välja projekt på våra sidor om examensarbete.

Forskarutbildning

Slutligen har vi information om doktorandkurser för forskarstuderande inom hela biologiområdet.

Orienteringskurser

Ekologi i fält

Inom ekologi bedrivs en viktig del av undervisningen i fält, här kan du läsa mer om denna fältundervisning på Tovetorps forskningsstation.