List of publications

Other (popular science, discussion, etc.)

Roland Anrup, Victoria Fareld, Johan Fornäs, Syliva Frisk, Gunlög Fur, Hillevi Ganetz, Mattias Gardell, Maria Hedman Hvitfeldt, Erika Höghede, Dimitrios Iordanoglou, Lars Jalmert, Maria Johansen, Stefan Jonsson, Peter Josephson, Thomas Karlsohn, Linda Laikre, Åsa Bharathi Larsson, Patricia Lorenzoni, Sven-Eric Liedman, Guy Madison, Edda Manga, Christian Munthe, Ulrika Nilsson, Sören Nylin, Erik J. Olsson, Julia Peralta, Mats Persson, Gunilla Priebe, Sharon Rider, Tetz Rooke, Niklas Rådström, Staffan Söderblom, Jens Sörensen, Mattias Tydén, Magnus Zetterholm, Johan Öberg. 2013. Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén. Dagens nyheter .

Patrik Lindenfors. 2013. Dagens 16-åringar har vad som krävs för att få rösta. Dagens nyheter .