1. Du är här:
  2. Zootis
  3. Forskning
  4. Avdelningar
  5. Zoologisk ekologi
  6. Fjällrävsprojektet

Fjällrävsprojektet

Om projektet

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp under ledning av professor Anders Angerbjörn som bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. Fjällrävsprojektet ingår i det EU-finansierade Interreg-projektet Felles fjellrev som är ett bevarandeprojekt i samarbete med länsstyrelsen i Jämtland, Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt norska Miljødirektoratet.

Tent pitched in the mountain tundra

Vi får många förfrågningar om att göra forskningspraktik inom projektet. Det är vi öppna för, men i huvudsak under fältsäsong det vill säga under juli och augusti. Läs mer ...

Social medier

På fjällrävsprojektets instagramkonto, @fjallravsprojektet, kan du följa fältarbetet och forskargruppen när det inte är fältsäsong. Du kan också gillar vår sida på Facebook:


Karta över årets kullar 2016
Uppdaterad lägesrapport för sommaren 2016

Sommaren 2016 föddes totalt 8 kullar i de svenska delarna av fjällkedjan. 6 av dessa föddes i Borgafjäll och 2 i Helagsfjällen. Inga kullar rapporterades från det tredje kärnområdet, Vindelfjällen, eller övriga landet. Läs mer ...

Därför märker vi fjällrävar

Märkt blåräv sedd genom kikare
För att få en djupare och nödvändig förståelse för fjällrävens ekologi måste vi samla information på individnivå. En öronmärkt räv kan kännas igen på flera hundra meters håll med hjälp av en tubkikare utan att räven behöver bli stressad i onödan. Att inte märka enskilda individer skulle försämra möjligheterna att utvärdera och förbättra åtgärderna för att bevara fjällräven. Läs mer ...