1. Du är här:
  2. Zootis
  3. Forskning
  4. Avdelningar
  5. Zoologisk ekologi
  6. Fjällrävsprojektet

Fjällrävsprojektet

Om projektet
intro

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp under ledning av professor Anders Angerbjörn och bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. Fjällrävsprojektet ingår i det EU-finansierade Interreg-projektet Felles fjellrev som är ett bevarandeprojekt i samarbete med länsstyrelsen i Jämtland, Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt norska Miljødirektoratet.