1. Du är här:
  2. Zootis
  3. Forskning
  4. Avdelningar
  5. Zoologisk ekologi
  6. Fjällrävsprojektet

Fjällrävsprojektet

Om projektet intro

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp under ledning av professor Anders Angerbjörn och bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. Fjällrävsprojektet ingår i det EU-finansierade Interreg-projektet Felles fjellrev som är ett bevarandeprojekt i samarbete med länsstyrelsen i Jämtland, Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt norska Miljødirektoratet.
Fjällrävsprojektet har i många år samarbetat med Fjällräven AB. I år hjälper de oss med rekryteringen av frivilliga. Läs mer på Fjallraven.seKommentar om Ekonomistyrningsverkets bedömning
Med anledning av medial uppmärksamhet och inkomna förfrågningar vill vi tydliggöra informationen runt revisionsrapport av projektet "Felles Fjellrev”. Ekonomistyrningsverket har haft invändningar mot hur Stockholms universitet har redovisat kostnader i projektet. Invändningarna är besvarade i en kommentar till Ekonomistyrningsverket: Kommentarer till revisionsrapport för granskning av projektet ”Felles Fjellrev”, dnr 6.1-886/2014 (pdf).