1. Du är här:
  2. Zootis
  3. Forskning
  4. Avdelningar
  5. Zoologisk ekologi
  6. Fjällrävsprojektet

Fjällrävsprojektet

Om projektet
intro

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp under ledning av professor Anders Angerbjörn och bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. Fjällrävsprojektet ingår i det EU-finansierade Interreg-projektet Felles fjellrev som är ett bevarandeprojekt i samarbete med länsstyrelsen i Jämtland, Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt norska Miljødirektoratet.

Karta över årets kullar
Uppdaterad lägesrapport för sommaren 2015

Sommaren 2015 innebar ett rekord i antal kullar för den Svenska fjällrävsstammen med 89 rapporterade föryngringar. Flest kullar rapporterades från de områden som utgjort kärnområdena för fjällräv i Sverige sedan 1900-talet. Läs mer....

Därför märker vi fjällrävar

Märkt blåräv sedd genom kikare
För att få en djupare och nödvändig förståelse för fjällrävens ekologi måste vi samla information på individnivå. En öronmärkt räv kan kännas igen på flera hundra meters håll med hjälp av en tubkikare utan att räven behöver bli stressad i onödan. Att inte märka enskilda individer skulle försämra möjligheterna att utvärdera och förbättra åtgärderna för att bevara fjällräven. Läs mer ....

Kommentar om Ekonomistyrningsverkets bedömning
Med anledning av medial uppmärksamhet och inkomna förfrågningar vill vi tydliggöra informationen runt revisionsrapport av projektet "Felles Fjellrev”. Ekonomistyrningsverket har haft invändningar mot hur Stockholms universitet har redovisat kostnader i projektet. Invändningarna är besvarade i en kommentar till Ekonomistyrningsverket: Kommentarer till revisionsrapport för granskning av projektet ”Felles Fjellrev”, dnr 6.1-886/2014 (pdf).