Fjällrävsprojektet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi
  6. Fjällrävsprojektet
Genom att märka fjällrävar med öronmärken är det möjligt att följa enskilda individer.

Fjällrävsprojektet

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet som bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. Fjällrävsprojektet ingår i de två EU-finansierade Interreg-projekten Felles fjellrev och Arctic fox together. Felles Fjellrev är ett bevarandeprojekt i samarbete med länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län, samt Sør- och Nord Trøndelags och Nordlands fylken, Norsk institutt for naturforskning (NINA), norska Miljødirektoratet och Världsnaturfonden, WWF.

Arctic fox together är ett samarbete mellan Stockholms universitet, länsstyrelsen i Norrbotten, Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Forststyrelsen/Metsähallitus i Finland.

Skabbsmitta rapporteras från Borgafjäll

Arctic fox with mange

2017-05-11 - Pressmeddelande från Felles Fjellrev: I april observerades två fjällrävar i norra Jämtlands och södra Västerbottens län som såg ut att vara angripna av rävskabb.

Felles Fjellrev lanserar ny websida

Felles fjellrev logo

Fjällräven är en av Skandinaviens mest hotade däggdjursarter. Därför finns Felles Fjellrev, ett norskt-svenskt bevarandeprojekt för just fjällräven där fjällrävsprojektet vid Stockholms universitet är en av deltagarna. På den nya hemsidan och via sociala media kan du på nära håll följa bevarandearbetet för en hotad art.

Är du intresserad av att fältarbeta för oss?

Tält i fält

I juli besöker vi fjällrävslyor i olika svenska fjällområden för att se om de är bebodda. Samtidigt genomför vi omfattande inventeringar av smågnagare och fågel eftersom deras förekomst har stor betydelse för fjällrävsforskningen och vår förståelse för fjällvärldens ekologi.

Uppdaterad lägesrapport för sommaren 2016

Karta över årets kullar 2016

Sommaren 2016 föddes totalt 8 kullar i de svenska delarna av fjällkedjan. 6 av dessa föddes i Borgafjäll och 2 i Helagsfjällen. Inga kullar rapporterades från det tredje kärnområdet, Vindelfjällen, eller övriga landet.

Därför märker vi fjällrävar

Märkt blåräv sedd genom kikare

För att få en djupare och nödvändig förståelse för fjällrävens ekologi måste vi samla information på individnivå. En öronmärkt räv kan kännas igen på flera hundra meters håll med hjälp av en tubkikare utan att räven behöver bli stressad i onödan. Att inte märka enskilda individer skulle försämra möjligheterna att utvärdera och förbättra åtgärderna för att bevara fjällräven.

Fjällrävsprojektets instagram:

Forskningspraktik och fältarbete

Tent pitched in the mountain tundra

Vi får många förfrågningar om att göra forskningspraktik inom projektet. Det är vi öppna för, men i huvudsak under fältsäsong det vill säga under juli och augusti.

Fjällrävens vänner

Bli medlem i Fjällrävens vänner! Vi är mycket tacksamma för varje bidrag, stort eller litet. Vi garanterar att varje krona används för forskning och bevarande av den svenska fjällrävspopulationen.

Läs mer om:

Det svensk-norska sammar-betsprojektet Felles fjellrev II

Felles fjellrevs logga