Patrik Lindenfors

PhD Zoological Ecology

Home
Research interests
Publications
Thesis
Curriculum Vitae
Personal information

  Könsroller...


   Känsroller påverkar hjärnan

Gorillahannen väger nästan dubbelt så mycket som honan, och bara de allra mest framgångsrika hannarna får para sig. Därför är konkurrensen mellan gorillahannarna mycket hård.

Hos gibbonaporna däremot är hanne och hona lika stora. De lever i par och nästan alla hannar får para sig. Nästan ingen konkurrens mellan hannarna alltså.

Nu visar zoologen Patrik Lindenfors vid Stockholms universitet och hans medarbetare att sådana könsrollsmönster påverkar arternas hjärnor.

Forskarna har undersökt hjärnor från 21 olika aparter med varierande könsrollsmönster. Det visade sig att ju högre konkurrens mellan hannarna, desto mer utvecklade är delar av hjärnan som styr aggression och koordination.

Däremot fanns inget samband mellan hannarnas konkurrens eller gruppstorlek och den delen av hjärnan som styr högre funktioner, neocortex.

Men för honorna fanns ett sådant samband! Ju större grupper honorna lever i, desto större neocortex har arten.

Karin Bojs

Work: Department of Zoology, Stockholm University, S-106 91 Stockholm, Skype phone: 08-559 25 811, e-mail: Patrik.Lindenfors@zoologi.su.se
Home: PO Box 194 23, 202 KNH, Nairobi, Kenya, Mobile: +254-735-502 811