Öringen i Blanktjärnen övervakas genetiskt inom ramen för Bävervattsprojektet – en långtidsstudie av olika öringpopulationer som bedrivs sedan över 30 år. Den genomsnittliga effektiva populationsstorleken är uppskattad till drygt 70 hos populatoinen i denna sjö

Välkommen till Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen har en lång historia, men följer också i högsta grad med sin tid. Institutionen grundades redan 1880, som den första vid Stockholms universitet, och förändras kontinuerligt för att ge utrymme för nya spännande forskningsfält. Avdelningarna för zoologisk ekologi, etologi, morfologi och populationsgenetik finns i Arrheniuslaboratorierna, medans systematik och evolution till stora delar finns vid naturhistoriska riksmuseet. Vi har även en välutrustad forskningsstation i Sörmland.

Forskning

Idag bedrivs forskning med särskilt fokus på djurens evolution, ekologi och beteenden, men inom ett brett område från nervsystem till ekosystem - på modellorganismer alltifrån bananflugor och dagfjärilar till fiskar, fåglar och fjällrävar. Inte ens människor är undantagna - institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga centrum för evolutionär kulturforskning. Som del i forskningsprogrammet Ekoklim undersöker vi klimatförändringens ekologiska effekter. Vi bedriver även teoretisk forskningen inom universitetets profilområde biologisk modellering.

Aktuellt

Gäddan inte alls så stationär som vi trott

Myten om gäddan som lever hela sitt liv i samma vassrugge är åtminstone delvis falsk, visar ny forskning från Zoologiska institutionen. En doktorsavhandling i populationsgenetik av Lovisa Wennerström påvisar nära släktskap mellan gäddor som lever i helt olika delar av Östersjön.

Niko Tinbergen Award to Alexander Kotrschal

The Ethological Society awards the Niko Tinbergen Award every other year to outstanding post-doc level researchers in behavioural biology and this time it was given to Alexander Kotrschal at the Department of Zoology. The award comes with a 1500€ cheque and a keynote talk at the ECBB in Vienna. We congratulate Alexander on this prestigious award!

Ny teori om hur mikroorganismernas gener påverkar samarbete

Mikroorganismer som bakterier och svampar samarbetar och hjälper sina släktingar. Nu har forskare svar på frågor om hur detta samarbete går till, och vilken roll generna spelar i det. Den nya teorin kan bli avgörande för att förstå hur olika genetiska varianter av mikroorganismer utvecklas.