Del av motorneuron (grönt) som innerverar en muskel (rött). Neuronet fluorescerar i grönt genom transgenisk expression av GFP; muskeln fluorescerar i rött genom inmärkning av aktinfilament. Bilden togs med laser scanner konfokalmikroskopi och skalan visar 10 mikrometer (d v s tusendelar av millimeter).

Välkommen till Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen har en lång historia, men följer också i högsta grad med sin tid. Institutionen grundades redan 1880, som den första vid Stockholms universitet, och förändras kontinuerligt för att ge utrymme för nya spännande forskningsfält. Avdelningarna för zoologisk ekologi, etologi, morfologi och populationsgenetik finns i Arrheniuslaboratorierna, medans systematik och evolution till stora delar finns vid naturhistoriska riksmuseet. Vi har även en välutrustad forskningsstation i Sörmland.

Forskning

Idag bedrivs forskning med särskilt fokus på djurens evolution, ekologi och beteenden, men inom ett brett område från nervsystem till ekosystem - på modellorganismer alltifrån bananflugor och dagfjärilar till fiskar, fåglar och fjällrävar. Inte ens människor är undantagna - institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga centrum för evolutionär kulturforskning. Som del i forskningsprogrammet Ekoklim undersöker vi klimatförändringens ekologiska effekter. Vi bedriver även teoretisk forskningen inom universitetets profilområde biologisk modellering.

Aktuellt

Viktigt att bevara rovdjuren

Bodil Elmhagen, forskare vid Zoologiska institutionen, är medförfattare till en uppmärksammad artikel i Science som visar de stora rovdjurens betydelse för ekosystemen

Linking social behavior to the brain

Forskningsprojektet Linking social behavior to the brain där Niclas Kolm från Zoologiska institutionen deltar får anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.