Bilden visar en aggregation med adulter och larver av skinnbaggen eldlus, Pyrrochoris apterus, på en lindstam. Eldlusen varnar att den är giftig som byte genom att ha en iögonfallande färgteckning. En strategi som kallas aposematism. På institutionen bedrivs forskning om varningsfärger och andra typer av färgteckningar relaterade till predationsförsvar hos insekter.

Välkommen till Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen har en lång historia, men följer också i högsta grad med sin tid. Institutionen grundades redan 1880, som den första vid Stockholms universitet, och förändras kontinuerligt för att ge utrymme för nya spännande forskningsfält. Avdelningarna för zoologisk ekologi, etologi, morfologi och populationsgenetik finns i Arrheniuslaboratorierna, medans systematik och evolution till stora delar finns vid naturhistoriska riksmuseet. Vi har även en välutrustad forskningsstation i Sörmland.

Forskning

Idag bedrivs forskning med särskilt fokus på djurens evolution, ekologi och beteenden, men inom ett brett område från nervsystem till ekosystem - på modellorganismer alltifrån bananflugor och dagfjärilar till fiskar, fåglar och fjällrävar. Inte ens människor är undantagna - institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga centrum för evolutionär kulturforskning. Som del i forskningsprogrammet Ekoklim undersöker vi klimatförändringens ekologiska effekter. Vi bedriver även teoretisk forskningen inom universitetets profilområde biologisk modellering.

Aktuellt

Wallenberg Academy Fellowship Awarded to John Fitzpatrick

Congratulations to John Fitzpatrick from the Department of Zoology, who has been awarded a prestigious Wallenberg Academy Fellowship to examine how animals balance the competing demands of sex.

Storleken har betydelse – för honfiskars hjärna

Ju större genitalier hos moskitfiskhanar desto större hjärnor hos honorna. Det visar en ny studie från Stockholms universitet och Australian National University.

Gäddan inte alls så stationär som vi trott

Myten om gäddan som lever hela sitt liv i samma vassrugge är åtminstone delvis falsk, visar ny forskning från Zoologiska institutionen. En doktorsavhandling i populationsgenetik av Lovisa Wennerström påvisar nära släktskap mellan gäddor som lever i helt olika delar av Östersjön.