Märkta vinbärsfuksar som parar sig i en stor flygbur vid Tovetorps forskningsstation. De parar sig i skymningen, och hanen stannar kvar och vaktar honan tills mörkret fallit. På detta sätt säkerställer han att det är han som befruktar de ägg som läggs av honan dagen efter.

Välkommen till Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen har en lång historia, men följer också i högsta grad med sin tid. Institutionen grundades redan 1880, som den första vid Stockholms universitet, och förändras kontinuerligt för att ge utrymme för nya spännande forskningsfält. Avdelningarna för zoologisk ekologi, etologi, morfologi och populationsgenetik finns i Arrheniuslaboratorierna, medans systematik och evolution till stora delar finns vid naturhistoriska riksmuseet. Vi har även en välutrustad forskningsstation i Sörmland.

Forskning

Idag bedrivs forskning med särskilt fokus på djurens evolution, ekologi och beteenden, men inom ett brett område från nervsystem till ekosystem - på modellorganismer alltifrån bananflugor och dagfjärilar till fiskar, fåglar och fjällrävar. Inte ens människor är undantagna - institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga centrum för evolutionär kulturforskning. Som del i forskningsprogrammet Ekoklim undersöker vi klimatförändringens ekologiska effekter. Vi bedriver även teoretisk forskningen inom universitetets profilområde biologisk modellering.

Aktuellt

Fisk med större hjärna har större könsorgan

Niclas Kolm berättar om sin forskning på guppy (Nyhetsmorgon, TV4), som visar att ju större hjärna fisken har desto färggrannare är de och desto större könsorgan har guppyhannen.

Vad gör fjärilen under vintern?

Hör Christer Wiklund och Sören Nylin från Zoologiska institutionen berätta om Fjärilen i sin vintervärld i Vetandets värld.