Om det brinner

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Om oss
  5. Säkerhet
  6. Brandsäkerhet
  7. Om det brinner

Om det brinner

En brand kan utvecklas till en livshotande situation på några få minuter, så det är viktigt att snabbt ta sig till en säker plats.

Hänvisningsskylt
Hänvisningsskylt

Hänvisningsskyltarna visar vägen om byggnaden måste utrymmas.

Om brandlarmet ringer måste byggnaden omdelbart utrymmas. Det gäller även om du inte själv kan upptäcka någon brand.

Mindre bränder kan man försöka släcka själv om det inte innebär några risker. Brandsläckare finns i korridorerna och på en del labb.

Utrymning

Vid brand eller annan fara måste byggnaden utrymmas. I värsta fall kan det vara livsavgörande att komma ut så fort som möjligt så gör det gärna till en vana att alltid kontrollera var dom närmaste nödutgångarna finns - dom är utmärkta med gröna hänvisningsskyltar. Det finnas normalt sett minst två oberoende vägar ut. En utrymningsplan för varje våning finns anslagen på flera platser i korridorerna - ta gärna en titt på dom. Använd inte hissarna för att ta dig ut!

Vid en utrymning tar sig var och en till en säker plats så fort som möjligt och väntar därefter vid återsamlingsplatsen. Varna och assistera andra på din väg ut (så länge som det inte innebär någon fara för ditt eget liv). Utrymningsledarna hjälper till vid utrymningen och kontrollerar så att alla kommer med - följ deras instruktioner.

Återsamlingsplats

Återsamlingsplats
Återsamlingsplats

Om byggnaden måste utrymmas går du till återsamlingsplatsen och väntar där.

Vår återsamlingsplats är på gräsplanen utanför hus A–C. Det är en säker plats där alla samlas så att vi kan avgöra om någon saknas. Efter en utrymning stannar du på återsamlingsplatsen tills order om annat ges. Brandkår eller polis avgör när vi får lämna återsamlingsplatsen.

Karta med återsamlingsplatsen

Zoologiska institutionens återsamlingsplats