Start

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Zoology

Welcome to the Department of Zoology

The Department of Zoology integrates cutting-edge research in animal biology, from genomes to ecosystems, neuron to behaviour, and evolution to conservation.

Professor Birgitta Tullberg has passed away - the Department is in mourning

Professor Birgitta Tullberg unexpectedly passed away in her home on the night between 5th and 6th of October. She leaves colleagues and friends in a state of shock and grief at her untimely death.

Registration now open for Evolution in Sweden meeting on 10-11 January, 2018

The conference will be held at the Swedish Museum of Natural History. Registration is now open and will close on the 15t h of November, with decisions regarding oral presentations announced on the 1st of December. The banquet dinner will be on 10 January at the Swedish Museum of Natural History.

Vad kostar en hjärna?

Vad var vi människor tvungna att avstå när vår stora hjärna utvecklades? Det undersöker forskare vid Zoologiska institutionen genom att avla fram ovanligt smarta och ovanligt korkade guppyfiskar.

Donation till unik studie om den svenska snoken

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet har mottagit en generös donation av Mona Nörklit. Donationen möjliggör att Dr. Kristin Löwenborg kan tillvarata långtgående populationsdata som insamlats av Dr. Carl Edelstam. Edelstam var förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ormar var ett av Edelstams främsta intressen och han tillägnade en stor del av sitt liv att studera dessa. Bland annat följde han en snokpopulation i Stockholmsområdet i över 60 år. Detta unika material har nu ställts till förfogande av Edelstams barn och erbjuder Kristin Löwenborg och hennes kollegor en sällsynt möjlighet att bland annat studera förändringar i demografi och årstidsanpassningar över tid och i relation till klimatförändringar.

Research station

Research station

Centre for the study of Cultural Evolution

Centre for the study of Cultural Evolution

Birgitta Tullberg funderal

Birgitta Tullberg funderal