Bilden visar en aggregation med adulter och larver av skinnbaggen eldlus, Pyrrochoris apterus, på en lindstam. Eldlusen varnar att den är giftig som byte genom att ha en iögonfallande färgteckning. En strategi som kallas aposematism. På institutionen bedrivs forskning om varningsfärger och andra typer av färgteckningar relaterade till predationsförsvar hos insekter.

Welcome to the Department of Zoology

The Department of Zoology has a long history, but is also very much with its time. It was founded in 1880, as the first at Stockholms University, and is continously changing to make room for new exciting research fields. The divisions for zoological ecology, ethology, morphology and population genetics are located in Arrheniuslaboratorierna, while systematics och evolution is mainly found at the Swedish Museum of Natural History. We also have a well-equipped research station a few miles south of Stockholm

Research

Our current research is focused on animal evolution, ecology and behaviour, but within a broad spectrum from nervous system to ecosystem - on model organism from fruit flies and butterflies to fishes, birds and arctic foxes. Not even human is excluded - we take part in the interdisciplinary Centre for the study of Cultural Evolution. As part of the research programme Ekoklim we study ecological effects of the climate change. Our research is also theoretical within Stockholm Univerisity profile area biological modelling.

News

Vad gör fjärilen under vintern?

Hör Christer Wiklund och Sören Nylin från Zoologiska institutionen berätta om Fjärilen i sin vintervärld i Vetandets värld.

Flyttfåglar missar fördelarna med klimatförändringar

Klimatförändringen ökar lövsångarens möjligheter att häcka längre och få fler kullar. Men vår vanligaste flyttfågel tar inte chansen – trots att den både kommer till Sverige tidigare på våren och lägger sina ägg tidigare. Det visar en ny studie vid Zoologiska institutionen

The Arctic fox population increase

The Arctic fox population in Scandinavia increased as a result of the project SEFALO financed by EU/Life.