Blodhjärnbarriären hos bananfluga. Bilden visar en “septate junction” d v s den trappstegliknande strukturen som byggs upp mellan cellytorna av vissa celler i nervsystemet och som fungerar som blod-hjärnbarriär hos insekter och andra djur. De små tvärsgående “stegen”är några få nanometer stora och hindrar ioner och molekyler att passera fritt från blodcirkulationen, vilket skulle motverka nervcellernas förmåga att sända nervimpulser. Fotot togs med elektronmikroskopi och skalan visar 100 nm (en nanometer är en miljondel av en millimeter).

Welcome to the Department of Zoology

The Department of Zoology has a long history, but is also very much with its time. It was founded in 1880, as the first at Stockholms University, and is continously changing to make room for new exciting research fields. The divisions for zoological ecology, ethology, morphology and population genetics are located in Arrheniuslaboratorierna, while systematics och evolution is mainly found at the Swedish Museum of Natural History. We also have a well-equipped research station a few miles south of Stockholm

Research

Our current research is focused on animal evolution, ecology and behaviour, but within a broad spectrum from nervous system to ecosystem - on model organism from fruit flies and butterflies to fishes, birds and arctic foxes. Not even human is excluded - we take part in the interdisciplinary Centre for the study of Cultural Evolution. As part of the research programme Ekoklim we study ecological effects of the climate change. Our research is also theoretical within Stockholm Univerisity profile area biological modelling.

News

Viktigt att bevara rovdjuren

Bodil Elmhagen, forskare vid Zoologiska institutionen, är medförfattare till en uppmärksammad artikel i Science som visar de stora rovdjurens betydelse för ekosystemen

Linking social behavior to the brain

Forskningsprojektet Linking social behavior to the brain där Niclas Kolm från Zoologiska institutionen deltar får anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.