Blodhjärnbarriären hos bananfluga. Bilden visar en “septate junction” d v s den trappstegliknande strukturen som byggs upp mellan cellytorna av vissa celler i nervsystemet och som fungerar som blod-hjärnbarriär hos insekter och andra djur. De små tvärsgående “stegen”är några få nanometer stora och hindrar ioner och molekyler att passera fritt från blodcirkulationen, vilket skulle motverka nervcellernas förmåga att sända nervimpulser. Fotot togs med elektronmikroskopi och skalan visar 100 nm (en nanometer är en miljondel av en millimeter).

Welcome to the Department of Zoology

The Department of Zoology has a long history, but is also very much with its time. It was founded in 1880, as the first at Stockholms University, and is continously changing to make room for new exciting research fields. The divisions for zoological ecology, ethology, morphology and population genetics are located in Arrheniuslaboratorierna, while systematics och evolution is mainly found at the Swedish Museum of Natural History. We also have a well-equipped research station a few miles south of Stockholm

Research

Our current research is focused on animal evolution, ecology and behaviour, but within a broad spectrum from nervous system to ecosystem - on model organism from fruit flies and butterflies to fishes, birds and arctic foxes. Not even human is excluded - we take part in the interdisciplinary Centre for the study of Cultural Evolution. As part of the research programme Ekoklim we study ecological effects of the climate change. Our research is also theoretical within Stockholm Univerisity profile area biological modelling.

News

Personligheten påverkar tuppars sociala position

Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att också djur skiljer sig åt i beteende på ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya områden än andra. Forskare vid Zoologiska institutionen visar att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner.

Poor mimics can succeed as long as they mimic the right trait

There are both perfect and imperfect mimics in nature. An imperfect mimic might have a different body shape, size or colour pattern arrangement compared to the species it mimics. Researchers have long been puzzled by the way poor mimicry can still be effective in fooling predators not to attack. Researchers from the Department of Zoology now present a novel solution to the question of imperfect mimicry.