Bilden visar en aggregation med adulter och larver av skinnbaggen eldlus, Pyrrochoris apterus, på en lindstam. Eldlusen varnar att den är giftig som byte genom att ha en iögonfallande färgteckning. En strategi som kallas aposematism. På institutionen bedrivs forskning om varningsfärger och andra typer av färgteckningar relaterade till predationsförsvar hos insekter.

Välkommen till Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen har en lång historia, men följer också i högsta grad med sin tid. Institutionen grundades redan 1880, som den första vid Stockholms universitet, och förändras kontinuerligt för att ge utrymme för nya spännande forskningsfält. Avdelningarna för zoologisk ekologi, etologi, morfologi och populationsgenetik finns i Arrheniuslaboratorierna, medans systematik och evolution till stora delar finns vid naturhistoriska riksmuseet. Vi har även en välutrustad forskningsstation i Sörmland.

Forskning

Idag bedrivs forskning med särskilt fokus på djurens evolution, ekologi och beteenden, men inom ett brett område från nervsystem till ekosystem - på modellorganismer alltifrån bananflugor och dagfjärilar till fiskar, fåglar och fjällrävar. Inte ens människor är undantagna - institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga centrum för evolutionär kulturforskning. Som del i forskningsprogrammet Ekoklim undersöker vi klimatförändringens ekologiska effekter. Vi bedriver även teoretisk forskningen inom universitetets profilområde biologisk modellering.

Aktuellt

Stora genetiska skillnader mellan älg i norra och södra Sverige

Den svenska älgstammen är uppdelad i en nordlig och en sydlig population, visar en ny genetisk studie från Zoologiska institutionen. Studien visar också spår av tidigare hård jakt som lett till förluster av genetisk variation.

Ensam gen kontrollerar hjärnstorlek och intelligens hos fiskar

En enda gen, Angiopoietin-1, kontrollerar hjärnstorlek och intelligens hos fiskar visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet, University College of London och Helsingfors universitet.