Tält i fält

Om fältarbetet

I juli besöker vi fjällrävslyor i olika svenska fjällområden för att se om de är bebodda. Samtidigt genomför vi omfattande inventeringar av smågnagare och fågel eftersom deras förekomst har stor betydelse för fjällrävsforskningen och vår förståelse för fjällvärldens ekologi. Vid bebodda lyor studerar vi i viss mån fjällrävarnas beteende och ibland fångar vi och märker valpar.

Eftersom det finns få fjällrävar och reproduktionen är beroende av tillgången på fjällämmel kan vi tyvärr inte garantera att fältarbetare kommer att få se några rävar. Det är därför viktigt att förstå att fältarbetet i stor utsträckning går ut på att samla in information om förutsättningarna för räv. Blir det ett år med många föryngringar är möjligheterna att få se fjällräv däremot goda.

Vem söker vi?

Du är naturintresserad och uppskattar stora mängder regn, sol, blåst, sommarsnö och mygg. Du kommer vara ute på fjället minst 3 veckor i sträck och arbeta i par med en annan volontär. Ni bor i tält och bär med er all mat och utrustning. En dagsetapp kan vara mellan 1 och 2 mil och eftersom vi ofta går utanför led med rätt så tung packning är det bra om du är i någorlunda kondition. Viktigast är dock din inställning till fältarbete i fjällen och att du inte ger upp när det blir lite motlut.

En viss dagsersättning utgår, och projektet står för resor inom Sverige till och från fjällen.

Frågor? Kontakta Johan Wallén.