Patrik Lindenfors

Fil. Dr i Zoologisk Ekologi

Hem
Forskningsintressen
Publikationer
Doktorsavhandling
Curriculum Vitae
Personlig information

Min senaste bok är en uppdaterad och utökad version av Samarbete på engelska: For Whose Benefit?

Sekulär humanism

Min tredje bok skrev jag ihop med Christer Sturmark:
Sekulär humanism - förnuft, omtanke, ansvar.

Min andra bok heter Samarbete

Min första bok heter
Gud finns nog inte
och finns översatt till åtta språk. Finns som e-bok på engelska, både som Adobe krypterad pdf och via iTunes

 


   Kulturell evolution

Mitt huvudsakliga forskningsintresse gäller evolutionen av mänsklig kultur. Den här forskningen bedriver jag på Centrum för evolutionär kulturforskning.

För närvarande ligger mitt huvudfokus på att med hjälp av evolutionärt tänkande undersöka demokratins evolution. Jag är därför en av flera projektledare inom det väldigt framgångsrika och sant globala V-Dem-projektet som drivs av Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg.


  Däggdjurshjärnans evolution
I det här projektet undersöker jag om art- och könsskillnader i däggdjurs hjärnor kan knytas till könsskillnader i beteenden. Resultaten så här långt visar att beteendeskillnader mellan könen har haft en stor inverkan på evolutionen av primaters hjärnor

  Sexuell dimorfism
Min övriga forskning fokuserar mest på användningen av fylogenetiska metoder, speciellt genom analyser av evolutionen av biologiska könsskillnader.

Under min post-doc undersökte jag vilka faktorer som påverkar parasitdiversitet. Informationenom däggdjursparasiter finns publicerad hos Global Mammal Parasite Database.

  Examensarbetare välkomna!
Är du intresserad av att göra examensarbete är du mycket välkommen att maila mig om förslag. Jag har flera idéer som behöver undersökas.

Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Tel. +46-(0)8-559 24 341
Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Mobil: 070-341 86 87
besökare