Patrik Lindenfors

Fil. Dr i Zoologisk Ekologi

Hem
Forskningsintressen
Publikationer
Doktorsavhandling
Curriculum Vitae
Personlig information

Min nya bok heter Samarbete Finns att köpa här.
"Detta är fascinerande tvärvetenskap, som sammanför biologi med psykologi och lingvistik, med många drastiska exempel från så kallad spelteori." Jens Jakobsson, BTJ häfte 12:11.

Min första bok heter
Gud finns nog inte
och finns att köpa på svenska, engelska, tyska, danska, polska, holländska, och persiska.

Boken finns också som e-bok på engelska, både som Adobe krypterad pdf och via iTunes

 


   Kulturell evolution

Mitt huvudsakliga forskningsintresse gäller evolutionen av mänsklig kultur. Den här forskningen bedriver jag på Centrum för evolutionär kulturforskning.

Du kan läsa om ett aktuellt forskningstrsultat i det här pressmeddelandet.


  Däggdjurshjärnans evolution
Här undersöker jag om art- och könsskillnader i däggdjurs hjärnor kan knytas till könsskillnader i beteenden. Resultaten så här långt visar att beteendeskillnader mellan könen har haft en stor inverkan på evolutionen av primaters hjärnor

  Sexuell dimorfism
Min övriga forskning fokuserar mest på användningen av fylogenetiska metoder, speciellt genom analyser av evolutionen av biologiska könsskillnader.

Under min post-doc undersökte jag vilka faktorer som påverkar parasitdiversitet. Informationenom däggdjursparasiter finns publicerad hos Global Mammal Parasite Database.

  Examensarbetare välkomna!
Är du intresserad av att göra examensarbete är du mycket välkommen att maila mig om förslag. Jag har flera idéer som behöver undersökas.

   Links
Darwin Fish
Darwins texter online

The Out Campaign: Scarlet Letter of Atheism
RDF
Rationellt tänkande
Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Tel. +46-(0)8-559 24 341
Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. Mobil: 070-341 86 87
besökare